Chiếc nhíp graphene ‘thần kỳ’

Nhíp graphene có thể bẫy các phân tử DNA với điện áp nhỏ khoảng 1 Volt, đồng nghĩa với việc chúng có thể hoạt động trên các thiết bị di động như điện thoại …

Read more »

UpgradedSelf.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *